Når du indgår i et samarbejde med mivmedia.dk, er der naturligvis styr på hvordan vi her i virksomheden behandler dine data. Om det er stamdata, produkt- og kontraktdata holder vi oplysningerne tæt til kroppen. Drejer det sig om dine interne firmaforhold som for eksempel hvis det bliver nødvendigt at filme et produkt og produktets firmanavn ikke må vises, slører vi eller filmer vi så produktets ophav skjules bedst muligt.

Mivmedia.dk har et klart ønske om, at virksomhedens persondata politik er gennemsigtig og tilgængelig for alle der har interesse i at samarbejde med mivmedia.dk.

 

Mivmedia.dk persondata håndtering kan læses via ”drop down” menuerne her på siden

Hvilke oplysninger har mivmedia.dk brug for?

Når du kommunikerer eller indgår i et samarbejde med mivmedia.dk, udveksler vi kontaktoplysninger som virksomheds og kontaktpersoners navne, post- og mailadresse, telefon- og evt. CVR-nummer.

Videregivelse af dine oplysninger?

Mivmedia.dk sælger ikke dine oplysninger til tredjepart. Men mivmedia.dk har samarbejdspartnere inden for moderne kommunikation og hvis det skønnes at de skal involveres i dit filmprojekt, kan dine kontaktoplysninger, efter dit samtykke, videregives til disse.

 

Hvem har ansvaret for beskyttelsen af dine personlige oplysninger?

Mivmedia.dk er ansvarlig for beskyttelsen af de oplysninger, du giver os. Mivmedia.dk og er ansvarlig for beskyttelsen af dine oplysninger i henhold til den danske lov om databeskyttelse.

 

Hvad er dine rettigheder?

Du har altid mulighed for at få indblik i, hvilke oplysninger mivmedia har registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger der i givet fald udveksles til en af mivmedia.dk´s samarbejdspartnere på baggrund af dit samtykke. Du kan til hver en tid få oplyst, hvilke virksomheder og personer udvekslingen sket til, og hvad formålet er.

Links

På hjemmesiden, mivmedia.dk, er der links til andre hjemmesider, som ligger uden for mivmedias kontrol. mivmedia kan ikke påtage sig ansvaret for din integritet eller for indholdet på disse hjemmesider. mivmedia henviser til disse links for at gøre det lettere for dig som besøgende på mivmedia.dk, at finde mere information omkring hvordan forskellige film kan produceres.

Hvor lang tid gemmer mivmedia.dk dine oplysninger?

Mivmedia.dk gemmer dine oplysninger så længe det er nødvendigt…

Så længe vi har et samarbejde, bliver der passet på dine filmoptagelser og dine administrative oplysninger.

Hvis dine optagelser bliver uaktuelle og der ikke er udsigt til nye samarbejdsmuligheder, bliver de oplysninger jeg fået fra dig omkring vores samarbejde slettet.

Via mail vil du blive informeret om, at filmmaterialet, både det uredigerede råfilm og de projekter der ligger i mivmedia´s redigeringsprogram, samt de administrative oplysninger, bliver slettet.